top of page

V rámci Bratislavskej dotačnej schémy podpory mládeže a športu získalo EIC 5000€ na vybudovanie vzdelávacieho centra Konopný dvor a realizáciu osvetovej činnosti s deťmi pri propagácii konopy siatej a jej využitia. 

Čo sa nám vďaka podpore podarilo? Pozrite si naše príspevky.

ĎAKUJEME BSK

Bratislavský región je jedným z centier s najvyššou spotrebou drog. Na základe našich skúsenosti z prezentácií na školách vieme, že mládež pritom nerozlišuje  rozdiel medzi konopou siatou a konopou indickou. A už vôbec nepozná spoločenský prínos konopy siatej s jej technickým využitím pri výrobe látok, papiera, stavebného betónu, zdravých potravín, ako palivo... celkovo asi 25.000 druhov výrobkov.
Projekt Konopný dvor predpokladá vytvorenie zázemia pevného centra v prenajatých priestoroch v Bratislave, v dostupnosti MHD v mestskej časti Ružinov (Trnavská cesta, alt. Galvaniho) na ploche 200m2 s infraštruktúrou (dielne, prednášková miestnosť, kuchynka, sklad) pre neformálne vzdelávanie detí a mládeže, prostredníctvom prezentácií, kreatívnych workshopov/dielničiek,  a táborov s cieľom získania zručností a kompetencií pre uplatnenie sa v pracovnom živote (varenie, pečenie, tkanie, techniky spracovania textilu, modelovanie, murovanie, grafické návrhy) a protidrogovou prevenciou pri zdôraznení rozdielu medzi sativou a indicou a praktickým využitím tejto mnohostrannej technickej plodiny. Keďže je sativa ekologickým produktom, zasahujúcim do všetkých oblastí nášho života, zvyšovanie povedomia o jej použití a praktické ukážky jej využitia prispievajú k enviromentálnej výchove mládeže a tým aj k zdravému životnému štýlu a k zlepšeniu životného prostredia.
Počas trvania projektu budú vyhlásené 3 súťaže žiakov škôl v BSK
1. Varenie – recepty na nápoje a jedlá napr. pre celiatikov (marec-apríl). Súťaž je určená prvorade pre žiakov SOŠ gastro a hoteliérstva, avšak môžu sa do nej zapojiť i žiaci ostatných stredných škôl. Základné informácie a zručnosti získajú žiaci v rámci workshopov v centre. Na základe získaných kompetencií navrhnú a pripravia vlastné recepty z konopných surovín. 3 víťazné návrhy budú odmenené konopnými potravinárskymi produktami a bezplatnou účasťou na letných táboroch.
2.Tvorba módnych doplnkov z konopných látok (máj – október) Je určená pre  žiakov SOŠ avšak môžu sa do nej zapojiť i žiaci ostatných stredných škôl. Základné informácie a zručnosti získajú žiaci v rámci workshopov v centre. Na základe získaných kompetencií navrhnú a pripravia vlastné recepty z konopných surovín. 3 víťazné návrhy budú odmenené vecnými odmenami vo forme konopných látok a bezplatnou účasťou na letných táboroch
3. Kreatívny voľná tvorba z konopnej slamy, vlákna, látky... (máj-október) Súťaž je určená pre žiakov všetkých typov škôl. Víťazné práce budú odmenené vecnými odmenami sponzorov a bezplatnou účasťou na letných táboroch
Počas trvania projektu budú prebiehať KONOPNÁ AKADÉMIA - konopné dielničky/workshopy – 10x desaťdňové tématické celky
2x Tkanie a práca s látkou – odborne zastreší p. Božena Adamicová, autorka knihy Konopná nostalgia a Občianske združenie Bimbula  (marec, november)
2x Stavanie s konopou – odborne zastreší architektonický ateliér Ing. Arch. René Baranyai, ktorý v súčasnosti navrhuje a projektuje stavby z konopného betónu a konopných tepelných izolácií (máj, september)
3x Varenie s konopou – tvorba receptov, príprava jedál zdravej výživy - Ing. Miriam Sláviková, autorka konopného receptára (január, apríl, október)
3x Kreatívne dielničky – voľná tvorba z konopnej slamy, vlákna, látky a konopných kompozitov - Dizajnový návrh – Mgr. René Gabrielli, Kompozity – Ing. Ivan Tonkovič (február, jún, december)
Celkový maximálny počet účastníkov na celom dielničkovom programe je: 10 dielničiek x 10 dní (trvanie dielničiek počas mesiaca) x 15 účastníkov = 1500 detí
Súčasťou projektu je 6x týždňový letný denný kreatívny konopný tábor. 
Zostavený program letného tábora je zhutnením celoročných aktivít. Varenie zdravej výživy z konopných surovín, tvorenie kreatívnych textilných konopných módnych a bytových doplnkov, výroba ručného konopného papiera, návšteva recyklačného centra firmy Kuruc s výrobou dosiek z konopného pazderia, návšteva regionálneho spracovateľského centra konopy siatej, návšteva stavby domu z konopného betónu. Maximálny počet účastníkov v jednom turnuse je 15, čiže celkovo 90 detí. 
Financovanie tábora je zabezpečené čiastočne z príspevkov rodičov.
Ročný projekt bude zhodnotený na predvianočnom Hempeningu - prezentácii výtvorov troch súťaží, Konopnej akadémie a táborov. 
V rovnakom koncepte bude projekt pokračovať i v roku 2018. 

Projekt HEMP Klaster za finančnej podpory Standard Grands IVF 2016 má za cieľ vytvoriť priestor na vznik Medzinárodného výskumno-vývojového konopiarskeho klastra krajín V4. 

 

Several activities related to the preparation of the establishment of Research-development and business Hemp cluster in order to support the development of hemp industry, which is in a long tradition in V4. This was forcibly interrupted in the 80s of the last century. When Western Europe was returned processing of hemp cultivation, it was in the V4 prohibited. It is necessary to join forces and create a platform that will return to the original tradition and support theyr development.

 

The V4 countries have a history of hemp is grown on an area of 100,000 ha. Today it is less than 1,500 hectares. Currently there are 25000 products in the world of cannabis sativa, the V4 countries produced only a handful of food. 5 basic preparing activities for establishment of Research-development and business Hemp Cluster such as: - meeting of the founding members of the Hemp Cluster in Prague - exchange of experience on the field days participating countries - trained professionals at a workshop in Germany - Research and charting the development potential of cannabis sativa as versatility and sustainable sources in the V4 countries as a web app - Constituent meeting of the founding members of the 3rd International HEMP Conference in Nitra Return of cannabis sativa in the V4 region is very important due to its versatility (food, construction, textiles, cosmetics, land reclamation, production of paper, biocomposites ...)

visegrad

THE HEMP KLASTER PARTNERS

Interna­tional Viseg­rad Fund

 

Kráľovské údolie 8, 811 02 Bratislava
Slo­vak Republic

Contact person: Judita Nagyová

 

Contact

EUROPE INTEGRATION CENTER

 

Brezová 374/30, Viničné, 90023, 

Slovakia

Contact person: Ing. Miriam Sláviková

 

Contact

Agritec Plant Research s.r.o.

 

Zemědělská 2520/16, Šumperk, 78701, Czech Republic

Contact person: Ing. Marie Bjelková, PhD.

 

Contact

EKOTEX

 

Ul. Parkowa 4, Kowalowice, Namysłów, 46  Poland

Contact person: Marek Radwaňski

 

Contact

Earth Country House Szociális Szövetkezet

Szabadság utca 29/2, Ecséd, Heves County, H-3013,

Hungary

Contact person: Péter Pfeffer

Contact

THE HEMP KLASTER EVENTS

Field days HU

"Ecséd Hemp Festival""

 

Date:   27th August 2016 

Place: Ecséd, Hungary

Topic: The cultivation and processing of hemp                                           

 

Field days SK

 

Date:  15.10.2016

Place: Nitra, Slowakia

Topic: Special aspects of the cultivation of different varieties

 

Hemp Building Workshop SK

 

Date:  14.10.2016

Place: Mojmírovce, SK

Topic: The possibility of using hemp in the

construction industry

 

Third International Hemp Conference:

HEMP KLASTER "GROW YOUR OWN HOME"

 

Date:   17.3.2017

Place:  NITRA

Topic:  Establishment of Research-development and business                        Hemp Cluster

            See the video  here

 

 

 

HEMP Klaster Meeting in Prague

 

Date:   11.11.-13.11.2016

Place: Cannafest 2016, Prague

Topic: Establishment of Research-development and business Hemp cluster

 

 

events
  • Wix Facebook page
bottom of page