EURÓPKE INTEGRACNÉ

CENTRUM oz, platforma KONOPNÝ DVOR

Brezová 374/30

900 23 Viničné

info@konopnydvor.sk

Tel: +421 (0) 948 235 673

 

IČO: 42361583

DIČ: 2024085162

č. účtu: SK6983300000002000605906

 

Sledujte novinky

Chcete sa podielať na návrate konopy na Slovensko?

NAPÍŠTE NÁM

 

Je to program na návrat konopy na Slovensko v rámci aktivít občianskeho združenia Európske integračné centrum a servisno obchodného družstva Konopný dvor.

Sme skupina nadšencov a odborníkov, ktorí poznajú miesto tejto unikátnej rastliny v našom prietore. Spájame tradície s modernými technológiami a vraciame konopu späť do nášho života.

 

                                                                  MY VRACIAME ŽIVOT KONOPE, ONA VRACIA ŽIVOT NÁM.

Kto je Konopný dvor?

Mirka Sláviková

projektová manažérka

konopné potraviny a stavby

info@konopnydvor.sk

Dušan Knezovič 

družstevníctvo, regio-cykly

druzstvo@konopnydvor.sk

Ivo Šuchaň 

pestovanie a spracovanie

Stredné Slovensko

info@konopnydvor.sk

KONOPNÉ DRUŽSTVO

Družstevná 105

976 32 Badín

druzstvo@konopnydvor.sk

Tel: +421 (0) 910 900 241

 

IČO: 50 318 195

IČ DPH: SK2120298631

 

CHCEŠ SA STAŤ ČLENOM?

EURÓPSKE INTEGRAČNÉ CENTRUM, platforma KONOPNÝ DVOR

KONOPNÉ DRUŽSTVO

Je nadstavbou k platforme OZ EIC, zabezpečuje servisno obchodné služby.

Dušan Knezovič - predseda, Miriam Sláviková, Ivan Šuchaň, Ivan Štosel, Ján Kostúr

                               

Lumír Hanuš

vedec a člen

HEMP Cluster

doktor@konopnydvor.sk

Barbora Kudrnáčová

konopná kozmetika

členka HEMP Cluster

info@konopnydvor.sk

 

Vaša správa bola úspešne zaslaná