top of page

Program

 

8:00-9:00       Registrácia, prezentácia workshopovej zóny

9:00               Oficiálne otvorenie partnermi HEMP CLUSTER

9:30 - 10:30   Ing. Miriam Sláviková  - Vývoj  a  trendy  konopného  "priemyslu"  na  Slovensku  za ostatné 3 roky

                      Ing. Boris Baňas - Vývoj a trendy konopného priemyslu v Európe - správa EIHA

                      Ing. Dušan Knezovič  -  Kooperatívna  ekonomika  z  pohľadu  pestovania  a  spracovania   konopy                       na   Slovensku

10:40 - 11:40 Ing. Marie Bjelková Ph.D. Ako začať?- Úvod do voľby a odrody konopy  siatej pre  jednotlivé  druhy                       spracovania a agrotechnické zásady pre zabezpečenie najoptimálnejšieho výnosu.

11:50 - 12:20 RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., NPPC –  VÚRV  v    Piešťanoch  +  UCM Trnava    -    Nutričný                       potenciál semena konopy siatej a možnosti jeho využitia

12:30 - 13:00 Mgr. Karel Šťastný - Špecifiká  pestovania  konopy  a  alternatívne  postupy  v poľnohospodárstve. 

13:00 - 14:00 Obedná prestávka

14:00 - 14:45 arch. Monika Brümmer – Výroba  BIO - stavebných  materiálov  na  báze  konopy a medzinárodná                       spolupráca na rozvojových projektoch s Hempcrete pri výstavbe nájomného  a  sociálneho  bývania

14:55 - 15:40 Christoph  Kirchler  a   Alexander  Erlacher   Využitie    konopy   v    stavebníctve   a   udržatelné                       hospodárenie v regionálnom merítku v Alto Adige (Tyrolsko, Taliansko)

15:45 - 16:45 Doc. RNDr.Lumír Hanuš  DrSc., Dr.h.c.mult. História  liečebnej konopy,  znovuobjavenie liečebných                       účinkov na LF UP v Olomouci, objav cannabionidných receptorov a ako ovplyvnili vedu a liečbu.

16:45 - 17:30 Panelová diskusia 

17:30             Záverečné zhrnutie 

3. Medzinárodná konferencia

 

VYPESTUJ SI SVOJ DOM(OV)

 

 

17.3.2017

Kongresové centrum

SPU Nitra

Počas konferencie budú vo vyhradených časoch poskytovať osobné poradenstvo v dĺžke 20min., Ing. Marie Bjelková a doc. RNDr. Lumír Hanuš. Čas je potrebné si rezervovať vopred. Časy budú prideľované do vyčerpania termínov podľa poradia zaslaných prihlášok na konferenciu.

WORKSHOPOVÁ ZÓNA

  • naši diplomanti zo stavebnej fakulty v BA, SPU Nitra so svojimi prácami

  • študenti SOŠ Farského so svojimi  prácami SOČ na témy: Klíčenie konopy siatej a Konopný bezlepkový catering

  • Konzultácie prednášajúcich k témam pestovania a spracovania konopy siatej

  • Konopa zs. z ČR, 

  • Autogramiáda knižiek pani Adamicovej Konopná nostalgia a Michala Rumana Konopí

  • Prehliadka konopných odevov od súčasných výrobcov 

  • Predvádzanie tradičného spracovania konopného textilu pani Adamicovou a rod. Hradilových

  • Ochutnávka konopných olejov a potravín z oblasti V4 - súťaž o najchutnejší olej

  • Predaj konopných produktov výrobcov V4

  • Prezentácia HEMP CLUSTER

 

Tvoja prihláška bude platná až po uhradení registračného poplatku.

Výška poplatku je 20€,

pre členov OZ a držiteľov preikazu ISIC, ITIC, ZTP je poplatok 10€,

pre záujemcov o osobnú konzultáciu s prednášajúcimi bude na mieste účtovaný poplatok 5€ za prenájom miestnosti.

Registračný poplatok je potrebné uhradiť pred konferenciou  na účet OZ EIC, č. účtu: SK6983300000002000605906, IBAN:FIOZSKBAXXX, VS: telefónne číslo uvedené v prihláške

Doklad o zaplatení si treba priniesť na konfernciu.

Doc. RNDr.Lumír Hanuš  DrSc., Dr.h.c.mult.
Ing. Dušan Knezovič
Alexander  Erlacher
arch. Monika Brümmer
Mgr. Karel Šťastný
Christoph  Kirchler
bottom of page