Program

 

8:00-9:00       Registrácia, prezentácia workshopovej zóny

9:00               Oficiálne otvorenie partnermi HEMP CLUSTER

9:30 - 10:30   Ing. Miriam Sláviková  - Vývoj  a  trendy  konopného  "priemyslu"  na  Slovensku  za ostatné 3 roky

                      Ing. Boris Baňas - Vývoj a trendy konopného priemyslu v Európe - správa EIHA

                      Ing. Dušan Knezovič  -  Kooperatívna  ekonomika  z  pohľadu  pestovania  a  spracovania   konopy                       na   Slovensku

10:40 - 11:40 Ing. Marie Bjelková Ph.D. Ako začať?- Úvod do voľby a odrody konopy  siatej pre  jednotlivé  druhy                       spracovania a agrotechnické zásady pre zabezpečenie najoptimálnejšieho výnosu.

11:50 - 12:20 RNDr. Michaela Havrlentová, PhD., NPPC –  VÚRV  v    Piešťanoch  +  UCM Trnava    -    Nutričný                       potenciál semena konopy siatej a možnosti jeho využitia

12:30 - 13:00 Mgr. Karel Šťastný - Špecifiká  pestovania  konopy  a  alternatívne  postupy  v poľnohospodárstve. 

13:00 - 14:00 Obedná prestávka

14:00 - 14:45 arch. Monika Brümmer – Výroba  BIO - stavebných  materiálov  na  báze  konopy a medzinárodná                       spolupráca na rozvojových projektoch s Hempcrete pri výstavbe nájomného  a  sociálneho  bývania

14:55 - 15:40 Christoph  Kirchler  a   Alexander  Erlacher   Využitie    konopy   v    stavebníctve   a   udržatelné                       hospodárenie v regionálnom merítku v Alto Adige (Tyrolsko, Taliansko)

15:45 - 16:45 Doc. RNDr.Lumír Hanuš  DrSc., Dr.h.c.mult. História  liečebnej konopy,  znovuobjavenie liečebných                       účinkov na LF UP v Olomouci, objav cannabionidných receptorov a ako ovplyvnili vedu a liečbu.

16:45 - 17:30 Panelová diskusia 

17:30             Záverečné zhrnutie 

3. Medzinárodná konferencia

 

VYPESTUJ SI SVOJ DOM(OV)

 

 

17.3.2017

Kongresové centrum

SPU Nitra

Počas konferencie budú vo vyhradených časoch poskytovať osobné poradenstvo v dĺžke 20min., Ing. Marie Bjelková a doc. RNDr. Lumír Hanuš. Čas je potrebné si rezervovať vopred. Časy budú prideľované do vyčerpania termínov podľa poradia zaslaných prihlášok na konferenciu.

WORKSHOPOVÁ ZÓNA

 • naši diplomanti zo stavebnej fakulty v BA, SPU Nitra so svojimi prácami

 • študenti SOŠ Farského so svojimi  prácami SOČ na témy: Klíčenie konopy siatej a Konopný bezlepkový catering

 • Konzultácie prednášajúcich k témam pestovania a spracovania konopy siatej

 • Konopa zs. z ČR, 

 • Autogramiáda knižiek pani Adamicovej Konopná nostalgia a Michala Rumana Konopí

 • Prehliadka konopných odevov od súčasných výrobcov 

 • Predvádzanie tradičného spracovania konopného textilu pani Adamicovou a rod. Hradilových

 • Ochutnávka konopných olejov a potravín z oblasti V4 - súťaž o najchutnejší olej

 • Predaj konopných produktov výrobcov V4

 • Prezentácia HEMP CLUSTER

 

Tvoja prihláška bude platná až po uhradení registračného poplatku.

Výška poplatku je 20€,

pre členov OZ a držiteľov preikazu ISIC, ITIC, ZTP je poplatok 10€,

pre záujemcov o osobnú konzultáciu s prednášajúcimi bude na mieste účtovaný poplatok 5€ za prenájom miestnosti.

Registračný poplatok je potrebné uhradiť pred konferenciou  na účet OZ EIC, č. účtu: SK6983300000002000605906, IBAN:FIOZSKBAXXX, VS: telefónne číslo uvedené v prihláške

Doklad o zaplatení si treba priniesť na konfernciu.

Doc. RNDr.Lumír Hanuš  DrSc., Dr.h.c.mult.
Ing. Dušan Knezovič
Alexander  Erlacher
arch. Monika Brümmer
Mgr. Karel Šťastný
Christoph  Kirchler

EURÓPSKE INTEGRAČNÉ CENTRUM OZ

Platforma KONOPNÝ DVOR

Brezová 374/30

900 23 Viničné

info@konopnydvor.sk

Tel.: +421 (0) 948 235 673

IČO: 423 615 83

DIČ: 202 408 51 n62

 • Wix Facebook page
 • Wix Google+ page

© 2014 by time2restart