top of page

Prečo KONOPA?

1

Komplexná rastina

 

Už naši predkovia využívali celú rastlinu nielen na semeno a následnú výrobu oleja, ale hlavne pre jej vlákno na priadze, tkaniny, laná... Dnešné moderné technológie nám umožňujú spracovávať komletne celú rastlinu bezodpadovo. 

3

Ochrana životného prostredia

 

Konopa siata, pestovaná na vlákno svojim rýchlym rastom a vysokým vzrastom vytvára tieniacu clonu a bráni prerastaniu burín. Znižuje sa tým potreba nasadenia herbicídov. 

5

Ochrana lesa

 

Aby sme vyrobili rovnaké množstvo papiera ako z 1ha lesa, stačí nám štvrtina plochy konopy. Pritom konopa rastie 1 rok a les 20 rokov na to, aby mohol byť spracovaný. Papier z konopy je pevnejší, trvanlivejší a belší ako papier z dreva. Biblia ibankovky (s výnimkou eura) boli tlačené na konopnom papieri.

7

Univerzálnosť

 

Pre svoje jedinečné vlastnosti sa konopa využíva v širokom spektre hospodárstva, potravinárstvo, odevný a papierenský priemysel, kozmetika, energetika, zdravotníctvo, výroba plastov, vykurovanie, stavebníctvo, poľnohospodárstvo... 

2

Tradičná plodina

 

O tradícii pestovania konopy na území dnešného slovenska svedčia i dobové záznamy už z roku 1265, ktoré spomínajú poddanské dávky semien, vlákna, pradien, či povinnostiach priasť a tkať pre zemepána. 

4

Ochrana životného prostredia II

 

Konopa má minimum prirodzených škodcov a preto sa minimalizuje jej ochrana insekticídmi. To má opätovne pozitívny vplyv nielen na náklady farmára, ale i na dopad na životné prostredie.

6

Jednoduché pestovanie

 

Konopa je veľmi nenáročná odolná plodina. Nevyžaduje si špeciálne ošetrovanie počas vegetačnej doby. Šľachtením sa docielilo to, že sa z dvojdomej rastliny stala jednodomá, čím sa zjednodušil i zber a zvýšila sa výnosnosť.

A preto KONOPA!

 

                     

 

 

bottom of page